Cena sobe  je 1600 dinara za no�enje.

Cena apartmana u sezoni je 2500 dinara za dve osobe, 3500 dinara za tri, 4500 dinara za �etiri osobe, 5000 dinara za pet i 5500 dinara za �est osoba.

Cena apartmana van sezone je 2000 dinara za dve osobe, 3000 dinara za tri, 4000 dinara za �etiri, 4500 dinara za pet i 5000 dinara za �est osoba. Deca do 5 godina ne pla�aju.

Mogu�nost ishrane u restoranu

Cena za sva tri obroka je 1200 dinara po osobi, za dva obroka (doru�ak+ ru�ak ili ve�era) je 800 dinara, a samo ru�ak je 600 dinara po osobi.