Cena sme�taja sa ishranom iznosi 2300 dinara po osobi. U cenu su ura�unata tri pansionska obroka ili dva a la cart obroka (sve iz jelovnika, vreme koriscenja a la cart-a od 7 do 22h).

 

NAPOMENA:

 

Za decu do 2 godine gratis.

Za decu 2-7 godina popust 50%.

Za decu 7-12 godina popust 30%.

 

Boravi�na taksa od 100 dinara po osobi se pla�a naknadno na licu mesta.